SENTIENT live edge dining table
Friday
Apr092010

Glanta Lamp by Johan Carpner

Pendelarmaturen Gläntan är formgiven av Johan Carpner och tillverkas av Blond Belysning från Värnamo. Glänta är i plåt och har ett bländskydd av akrylplast. Lövkronan som ger armaturen dess unika mönster är även det i plåt och har en matt grå strukturlacks finnish (armaturen kan dock specialbeställas i valfri färg). Ljuskälla är lågenergilysrör och hela armaturen mäter en meter i diameter. Så Glänta kräver rätt miljö för att funka. Ett flertal bilder efter hoppet…

Source: belowtheclouds.com

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
alireza yavari portfolio alireza yavari ecommerce resources alireza yavari ecommerce newsletter alireza yavari ecommerce blog alireza yavari qusations and answers alireza yavari raika design calligraphy

Log in
(Not a member?)
Sign up now

Home,
Alireza Yavari

About Me
Professional
Personal
My Resume
Ongoing Projects

Archive

Design Portfolio
Website Templates
Internet Graphics
Package design
Flash and Animations
E-Commerce Website
Print
Modern Calligraphy
Furniture & Interior design

News

Join the free
E-Commerce Newsletter

Learn E-Commerce
E-commrce Blog
Videos & Images
Useful Resources
Quastions & Answers
Experts

Leisure & Fun
My Reading
My Watching
Listening
Just4Fun
My Favoraite Websites
My Photos

Contact Me
me@alireza-yavari.com
ali@ecommerceartist.com

Be my friend
Facebook
Twitter

Websites
www.alireza-yavari
www.ecommerceartist.com
www.raika-design.com
www.persian-calligraphy.com
www.islamic-calligraphy.com

alireza yavari designer ecommerce specialist
Alireza-Yavari.com  Web Graphic Designer E-commerce Specialist Web Strategist DesignToDesign.com Today's Design in a Glance eCommerceArtist.com The Art of Running an Internet Business, Web Design and Development, Internet Marketing ExtremeMakeoverWebsiteEdition.com Win a Free Extreme Website Makeover aaaRcommerce.com, AAA E-Commerce Solutions LLC, Design and Developpment of Websites, Web Marketing Planning